Home / آیین نامه ها و دستورالعملها / آئين نامه مسابقات قهرمان جام هفته دفاع مقدس (انتخابی تیم ملی بازیهای ۲۰۱۶ ویتنام)

آئين نامه مسابقات قهرمان جام هفته دفاع مقدس (انتخابی تیم ملی بازیهای ۲۰۱۶ ویتنام)

آئين نامه مسابقات قهرمان جام هفته دفاع مقدس (انتخابی تیم ملی بازیهای ۲۰۱۶ ویتنام) ابلاغ شد.

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

اهداف برگزاری

۱-توسعه و ترويج ورزش قايقراني رشته دراگون بوت

۲-ارتقائ سطح فنی ، علمی و اجرايی و کيفی مربيان ، داوران و ورزشکاران

۳- ايجاد رقابت سالم بين ورزشکاران و همچنين مربيان واستانها/ باشگاه ها

۴-بالا بردن سطح اجرايی مسابقات بمنظور دستيابی به اهداف حرفه ای اقتصادی

۵- استعداديابی و شناسايی مهره های شاخص ورزشی برای رقابت در سطوح ملی و تقويت و پشتيبانی تيم های ملی جهت شرکت در مسابقات بين المللی

۶-گسترش و همگانی نمودن ورزش قایقرانی در بين آحاد جامعه

۷- ترغيب و تشويق بخش خصوصی به منظور آماده سازی بستر مناسب جهت مشارکت

ماده يک : تعاريف

انجمن ،داور ، مربی ، سرپرست و بازيکن.

۱- انجمن : منظور انجمن دراگون جمهوری اسلامی ايران که در اين آئين نامه انجمن ناميده می شود .

۲-داور فردی است که قضاوت مسابقات را عهده دار است و مدرک رسمی داوری انجمن را دارد .

تبصره۱ : داور طبق مقررات رسمی داوری انجمن به وظائف داوری خود در حين مسابقات عمل می نمايدو حق انجام كار هاي ديگر از قبيل مربي، ورزشكار، سرپرسـت،مدير و …..را ندارد.

۳-مربی ، فردی است که کار هدايت تيم و تعليم نفرات را عهده دار است و مدرک رسمی مربيگری انجمن را دارد .

تبصره :۲:يك نفر همزمان نمي تواند مربي دو باشگاه در يك مسابقه باشد.

 

۴-سرپرست ، شخصی است که مسئوليت کلی تيمی خاص و مشخص را عهده دار است و بعنوان بازيکن نمی تواند در آن دوره از مسابقات شرکت نمايد

۵-بازيکن به فردی اطلاق می شود که در هنگام مسابقات ورزش دراگون بعنوان مسابقه دهنده شرکت می نمايد

تبصره ۳: بازيکن نمی تواند داور و سرپرست باشد

ماده دو : کميته برگزاری مسابقات و اجرا

 • رئيس اين کميته تشکيل شده است از رئیس انجمن یا نماينده تام الاختيار رئیس انجمن دراگون بوت ،رئيس کميته داوران کشور ، رئيس کميته فرهنگی و روابط عمومی انجمن و مسئول برگزاري مسابقات.

رييس اين كميته رييس انجمن يا نماينده تام الاختيار وي ميباشد.

۲- برگزاری کليه مسابقات بر عهده کميته برگزاری مسابقات می باشد

۳-در صورتی که در زمان برگزاری مسابقات بين اعضاء و افراد کميته برگزاری مسابقات و داوران و کليه مجموعه اختلاف نظر پيش آيد ، نماينده تام الاختيار انجمن تصميم نهائي را گرفته و در زمان مسابقات ابلاغ می نمايد

ماده سه : کميته نظارت بر مسابقات و اجرا

۱- کميته نظارت از سه نفر به شرح زیر تشکیل شده است

 • رئیس انجمن نماينده تام الاختيار ايشان.
 • مسئول برگزاري مسابقات
 • رئیس کمیته داوران

ماده چهار: وظائف کميته برگزاری مسابقات و اجرا

وظائف کميته برگزاری مسابقات به شرح زير می باشد

۱-تعیین و اعلام روز مسابقات به منظور هماهنگی و برنامه ريزی

۲- ارائه ایین نامه و شرايط برگزاری مسابقات و ثبت نام از هیات استان هاي متقاضي .

۳-برگزاری مسابقات در موعد و تهيه محل مقرر مطابق برنامه از پيش اعلام شده که بر مبنای قوانين و مقررات انجمن و هيأتها (نمايندگان ) تدوين گرديده است.

۴-برگزاری مراسم پيش از شروع مسابقات شامل معرفی بازيکنان و تيمها و سرپرستان.

تبصره ۴: ارسال نهايي ارنج بازيکنان تيم تا يک ساعت قبل از شروع مسابقه می باشد

ماده پنج: مدارک ثبت نام تیمها

۱- معرفی نامه کتبی تيمها همراه با مدارک کامل بازيکنان از هيأتهای ی مربوطه با مهر و امضای معتبر (فرم شماره ۱ در سایت انجمن دراگون بوت )

۲-پرداخت ورودیه هر نفر جهت شرکت در مسابقه ۰۰۰/۳۰۰ ریال می باشد که که مبلغ فوق به حساب فدراسیون انجمنهای ورزشی واریز ودر روز ورود تیمها فیش آن به مسئول برگزاری مسابقات تحویل داده شود

۳- ارائه بیمه ورزشی برای کلیه اعضاء تیم

۴-اعلام آمادگی تیم ها دو هفته قبل از برگزاری مسابقات جهت رزو خوابگاه

هزینه اسکان هر نفر  
۰۰۰/۱۵۰ خوابگاه ۲
۰۰۰/۳۰۰ خوابگاه دوچرخه سواری

 

۵- داشتن ۲ قطعه عکس و کپی شناسنامه یا کارت ملی

تبصره: بازیکنان هر استان می بایست در سه ماه گذشته در استان مربوطه ساکن باشند و این امر به تایید رئیس هیات استان فرم شماره۱ رسیده باشد

فرم شماره ۱

اطلاعات تیم دراگون بوت استان …..

تاریخ تولد میلادی تاریخ تولد شمسی کدملی سمت نام و نام خانوادگی به لاتین نام و نام خانوادگی به فارسی ردیف

 

ماده شش: انصراف از مسابقه

 • پس از انجام پذیرش تیم در صورت انصراف هزینه ای عودت نخواهد شد.
 • فقط در صورت اعلام انصراف رسمی به کمیته برگزاری تا ۱۰ روز پیش از مسابقات وجه واریزی طی مراحل اداری مسترد میگردد.

ماده هفت : روش برگزاری

مسابقات بر اساس آئين نامه تدوين شده مسابقات که به تأئيد انجمن دراگون بوت کشوررسیده و توسط فدراسیون به استانها ابلاغ گردیده است،برگزار میگردد.

 

ماده هشت: لوازم مسابقه

 

همراه داشتن لایف ، پارو،طبل و سکان برای هر تیم الزامی میباشد و انجمن هیچ گونه مسئولیتی در قبال تهیه لوازم فوق نخواهد داشت

 

ماده نه زمان برگزاری مسابقات :

 

خروج تیمها ۱۵:۳۰-۱۶ ۱۴-۱۵ ۱۰-۱۲ پذیرش تیم ها زمان  
بعدظهر۱۰/۷/۹۴ اهدا کاپ و مدال ۵۰۰ متر ۲۰۰۰ متر بعدظهر۹/۷/۹۴ ۱۰/۷/۹۴ بانوان
بعدظهر۲۴/۷/۹۴ اهدا کاپ و مدال ۵۰۰ متر ۲۰۰۰ متر بعدظهر۲۳/۷/۹۴ ۲۴/۷/۹۴ آقایان

 

ماده ده : امتيازات مسابقات

 • _امتياز تيم اول هر رشته/مسافت برابر است با تعداد تيم هاي شركت كننده +يك (تيم اول يك مسابقه ايي كه ده تيم در آن شركت داشته اند يازده امتياز اخذ مي نمايد).
 • – تيم دوم نسبت به تيم اول دو امتياز كمتر اخذ مي نمايد (۹ امتياز)
 • -تيم هاي سوم و بعد از آن هركدام به ترتيب يك امتياز كمتر اخذ مي نمايند.
 • – به تيم دهم يك امتياز تعلق مي گيرد.
 • -به تيمي كه بدون خطا خط پايان را قطع نمايد امتياز تعلق ميگيرد.
 • اين متد امتياز دهي در جلسه سرپرستان تيم ها بررسي و تاييد خواهد گرديد.

ماده یازده: رده بندی تيمها.

رده بندي تيم ها بر مبناي امتيازات كسب شده ميباشد. تيمي كه در تمام رشته/مسافت ها شركت مي جويد از شانس بالاتري در رده بندي بر خور دار است.

 

ماده دوازده: اعتراض.

۱-هر گونه اعتراض توسط سرپرست يا مربي تيم حد اكثر ۲۰ دقيقه پس از اعلام نتايج در تابلو اعلانات قابل پيگيري مي باشد.

۲-کليه اعتراضات بصورت کتبی همراه با هزينه بازبينی مجدد به کميته نظارت ارائه گردد . ( هزينه فوق -/۰۰۰/۵۰۰ ريال می باشد(.

 • چناچه اعتراض وارده ،صحيح قلمداد شد مبلغ دريافتي مسترد ميگردد.

ماده سیزده: تخلفات و جرائم

۱-هرگونه ايجاد اخلال و اختشاش از جانب بازيکنان و يا طرفداران درحين مسابقه صورت پذيرد موضوع مطابق ایین نامه انظباطی رسيدگی خواهد شد.

 • خطا هاي تيمي در طول مسابقه بنا بر تصميم سر داور و تاييد هييت ژوري باعث عدم صلاحيت تيم در آن مسابقه و يا اعلام جريمه زماني به تيم خاطي ميگردد كه شرح آن در جلسه سرپرستان تيم ها اعلام خواهد شد.

ماده چهارده: چگونگی حضور بازیکنان در مسابقات قهرمانی کشور جام ولایت

۱-کليه مربيان تا يک ساعت قبل از شروع بازی موظف به ارائه برگ ارنج نهايی بازیکنان(نفرات اصلی یا ذخیره و ترکیب تیم را با شماره در ایدی کارت مشخص نموده) و به کميته برگزاری ارائه نمایند.

۲-کميته برگزاری برگه ارنج را تنها از مربی یا سرپرست مورد تأئيد انجمن (نماينده ) که کتباً مطابق مفاد آئين نامه باشد می پذيرد.

۳-هر تيم بايد حداكثر ۲۰ دقيقه قبل از شروع مسابقه در منطقه بوت مارشال اعلام حضور نمايد.

۴-هر تيم حداكثر تا ۵دقيقه قبل از استارت مسابقه در پشت خط استارت حضور داشته باشد.

۵-دو بار خطاي استارت هر تيم باعث حذف تيم در آن مسابقه مي باشد.

۶-چنانچه تيمي در مسير مسابقه در لاين خود حركت ننمايد و به خطوط ديگر منحرف شود شامل خطاي زماني ميگردد(تايم پنالتي)

۷-چنانچه تيمي نتواند مسير خود را حفظ نمايد و به قايق ديگري برخورد نمايد از آن مسابقه حذف ميگردد .

 

ماده پانزده: موارد انظباطی

۱– عدم رعایت نظم و انظباط در طی برگزاری مسابقات

۲-اعتراض بازيكنان به داوران

۳-تحريك ساير تيم ها مبني بر اعتراض و ايجاد جو اغتشاش

ماده شانزده: روابط عمومی و امور فرهنگی

۱- مسئوليت انجام امور اطلاع رسانی مسابقات به رسانه های جمعی بر عهده مسئول روابط عمومی انجمن یا نماینده معرفی شده از کمیته مربوطه در انجمن به کمیته برگزاری مسابقات می باشد

۲-اخذ اطلاعات و نتايج مسابقات و اعلام عمومی به مبادی مشخص شده از سوی نماینده انجمن

۳- تمهيدات لازم پيرامون حضور و انجام فعاليت خبرنگاران و ارباب رسانه

 

ماده هفده: داوری

۱- کميته برگزاری تعداد داوران مورد نياز را يک ماه قبل از شروع مسابقه کتباً به کميته داوران اعلام می نمايد

۲- کميته داوران از ميان داوران ، با صلاحديد از داورانی که دارای حکم رسمی از سوی فدراسیون انجمنهای ورزشی کشورمی باشند ، تعداد داوران مورد نياز خود را انتخاب و يکنفر را نيز بعنوان سر داور به کميته برگزاری معرفی می نمايد

۳-کميته داوران در مورد داوران خاطی تصميم گرفته در صورت لزوم آنرا به کميته انضباطی فدراسیون معرفی نموده تا طبق آیین نامه انظباطی فدراسیون مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

 

مسئولين :

 • مسئول تيم پذيرش : خانم علي ابادي ۰۹۱۹۰۱۱۰۳۲۶
 • مسئول تيم داوري :آقاي محمد علي
 • مسئول تيم اجرايي مسابقات : آقاي مجيد دويلان
 • مسئول تيم IT : آقاي محسن فرهاني
 • مسئول روابط عمومي و سايت : خانم صارمي

 

اين آئين نامه و شرح وظائف که شامل هفده ماده و ۴ تبصره می باشد تهيه و تنظيم و به تصویب رئیس و هيات رئيسه انجمن دراگون بوت در جلسه ۱۲/۵/۹۴رسیده و لازم الاجرا است.

 

Check Also

كميته مربيان انجمن دراگون بوت كشور

كميته مربيان انجمن دراگون بوت كشورmorabbian

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>