۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
نتایج دارت در روستای مزداب- بیرجند
1396/12/22

نتایج دارت در روستای مزداب- بیرجند
مسابقات دارت با همکاری کمیته دارت شهرستان بیرجند در روستای مزداب در دو گروه سنی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان خراسان جنوبی ، این مسابقات با حضور 32 دارت انداز در رده های سنی جوانان و نوجوانان برگزار شد که طی آن نفرات برتر به این شرح معرفی شدند:

—جوانان
مقام اول :ابراهیم حسن زاده
مقام دوم: محمود زنجانی
مقام سوم مشترک:
حسن حسنقلیزاده
مهدی حسنقلیزاده
نوجوانان
مقام اول :قائم مزدوری نژاد
مقام دوم: مهدی چوپانی
مقام سوم مشترک:
مهدی حسینی
مهدی بانوزاده