فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نتایج دارت در روستای مزداب- بیرجند
1396/12/22
مسابقات دارت با همکاری کمیته دارت شهرستان بیرجند در روستای مزداب در دو گروه سنی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان خراسان جنوبی ، این مسابقات با حضور 32 دارت انداز در رده های سنی جوانان و نوجوانان برگزار شد که طی آن نفرات برتر به این شرح معرفی شدند: —جوانان مقام اول :ابراهیم حسن زاده مقام دوم: محمود زنجانی مقام سوم مشترک: حسن حسنقلیزاده مهدی حسنقلیزاده نوجوانان مقام اول :قائم مزدوری نژاد مقام دوم: مهدی چوپانی مقام سوم مشترک: مهدی حسینی مهدی بانوزاده