۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
مسابقات جهانی فوتبال رومیز طی روزهای 19 تا 23 فروردین ماه سال 94 در شهر تورین ایتالیا برگزار خواهد شد.
1393/12/18

مسابقات جهانی فوتبال رومیز طی روزهای 19 تا 23 فروردین ماه سال 94 در شهر تورین ایتالیا برگزار خواهد شد.