۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
افتتاح زمین کریکت و مجموعه ورزشهای الکترونیک در کرمان
1397/04/19

افتتاح زمین کریکت و مجموعه ورزشهای الکترونیک در کرمان