۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند
انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان گلستان
1396/12/23

انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان گلستان
به پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان گلستان و با ابلاغ "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رئیس انجمن اسپوکس کشور ، سرپرست اسپوکس این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ، بر این اساس خانم "فاطمه مزروعی" بعنوان سرپرست کمیته اسپوکس استان گلستان منصوب و معرفی شد.