۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
نخستین دوره جام جهانی سپک تاکرا فروردین 97 در ایران برگزار خواهد شد.
1396/09/21