۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
امضای تفاهم نامه فدراسیون انجمنهای ورزشی با وزارت علوم
1395/11/13

امضای تفاهم نامه فدراسیون انجمنهای ورزشی با وزارت علوم