۱۳۹۷ جمعه ۳ فروردين
نشست مشترک مسئولان انجمن موج سواری با رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی
1395/10/11

نشست مشترک مسئولان انجمن موج سواری با رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی