فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری دومین کارگاه آموزشی برای نواب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی
1401/09/01
با هماهنگی معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان دومین دوره کارگاه آموزشی اختصاصی برای نواب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این کارگاه آموزشی شامل عناوین "سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی" و همچنین "ورزش پاک" با حضور نواب رییس بانوان انجمنهای تحت پوشش و چند تن از ورزشکاران و مربیان رشته های مختلف در سالن جلسات فدراسیون برگزار شد. مدرس این کارگاههای آموزشی خانم دکتر "زهره طالبی" نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی و خانم دکتر"بهاره یزدان پرست" نایب رییس بانوان انجمن برای تونیک کشور از اساتید دانشگاه بودند.