فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

غریبلو عضو کارگروه مطالعات اقتصادی وزارت ورزش و‌جوانان شد
1401/09/01
طی حکمی از سوی دکتر سجادی وزیر ورزش و‌جوانان، دکتر «امیر غریبلو» به عنوان عضو کارگروه مطالعات اقتصادی وزارت ورزش و‌جوانان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، غریبلو ریاست انجمن فوتبال رومیز کشورمان را عهده دار است.