فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

معرفی برترینهای مسابقات جت اسکی قهرمانی استان خوزستان
1401/08/17
مسابقات جت اسکی قهرمانی استان خوزستان در دو بخش آقایان و بانوان و در رده های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان به میزبانی شهرستان دزفول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این رقابتها در دو بخش جت اسکی و چندگانه برگزار شد که نفرات برتر بخشهای مختلف بشرح زیر معرفی شدند: جت اسکی آقایان (تعداد شرکت کنندگان 24 نفر): 1-روح الله کوه نژاد 2- محمد فرخی نسب 3- شایان عطفان هر سه از دزفول جت اسکی بانوان (تعداد شرکت کنندگان 5 نفر): 1-مهسا کهنسال از دزفول 2- زهرا حیاطی از سربندر 3- روژینا فرخی نسب از دزفول چند گانه بانوان- نوجوانان: 1-عسل علیزاده 2- درسا کامیاری نیا 3- مانیا قره بقال هر سه از دزفول چند گانه بانوان- جوانان: 1-فائزه نوری 2- سبا غلام رضا زاده 3- یاسمن یوسف رعیتی هر سه از دزفول چند گانه بانوان- بزرگسالان: 1-زهرا ارقش از دزفول 2- لیلا آب شیرینی از دزفول 3- زهرا حیاطی از سربندر چند گانه آقایان- نوجوانان: 1-مهدیار بی باک 2- علیرضا گلیم باف 3- محمد طاها سعادت نژاد هر سه از دزفول چند گانه آقایان- جوانان: 1-یزدان کاروان فر از دزفول 2- امین دیده ور از دزفول 3- معضی گودرزی از سربندر چند گانه آقایان- بزرگسالان: 1-سید عباس فرج الهی از دزفول 2- یوسف باباییان از دزفول 3- اسماعیل پرنون از سربندر این رقابتها با حضور هومن خدری رییس هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان، داود سلیانچی رییس انجمن جت اسکی و جت بت کشور، ریاحی دبیر هیات انجمنهای ورزشی استان، مشاک رییس هیات انجمنهای ورزشی شهرستان دزفول ، مصطفی پناباد رییس کمیته جت اسکی استان، خانم کاکاحاجی نایب رییس کمیته، علی جلیلی مسئول برگزاری مسابقات و قزباف رییس کمیته اسکی روی آب استان برگزار شد.