فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری کارگاه آموزشی اختصاصی برای نواب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی
1401/06/30
با هماهنگی معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان یک دوره کارگاه آموزشی اختصاصی برای نواب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این کارگاه آموزشی پیشرفته با دوعنوان "مهاجرت و تاب آوری ورزشکاران" و همچنین "آداب و تشریفات اعزام تیمهای ورزشی" با حضور نواب رییس بانوان انجمنهای تحت پوشش و چند تن از ورزشکاران و مربیان رشته های مختلف در سالن جلسات فدراسیون برگزار شد. مدرس این کارگاههای آموزشی خانم دکتر "زهره طالبی" نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی و خانم دکتر"بهاره یزدان پرست" نایب رییس بانوان انجمن برای تونیک کشور از اساتید دانشگاه بودند.