فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری نشست هیات رییسه انجمنهای ورزشی استان خوزستان
1401/03/29
نشست هیات رییسه انجمنهای ورزشی استان خوزستان با هدف بررسی توسعه رشته های تحت پوشش در اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این جلسه که به ریاست "هومن خدری" رییس هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان و با حضور اعضای هیات رییسه استان و مسئولین هیات انجمنهای ورزشی شهرستان اهواز در محل دفتر هیات برگزار شد در خصوص هدف گذاری سیستم اجرایی و فنی رشته های تحت پوشش و نظارت بر هیات های تابعه و لزوم تعامل کمیته ها با هیات ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.