فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نشست نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی با مسئولان انجمن برای تونیک
1401/03/28
خانم "زهره طالبی" نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی با حضور در دفتر انجمن برای تونیک با مسئولان این انجمن پیرامون بررسی فعالیتهای این رشته دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این نشست خانم طالبی با خانم "یاسمن مویدی" رییس انجمن برای تونیک کشور، خانم "اودت هوسپیانس" دبیر و دیگر مسئولان این انجمن در خصوص نوع فعالیت این انجمن، برگزاری مسابقات سراسری، توسعه برای تونیک در حوزه بین الملل، تعامل با نهادهایی مثل شهرداری و آموزش پرورش به جهت توسعه همگانی و استعدادیابی و برنامه ریزی جهت حضور انجمن برای تونیک در نمایشگاه حجاب و عفاف به بحث و تبادل نظر پرداختند.