فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

امضای تفاهم نامه همکاری بین راگبی ایران و عراق
1401/03/26
انجمن راگبی ایران و فدراسیون راگبی عراق امروز در محل کنفدراسیون راگبی آسیا در دبی تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، طی نشستی که با حضور محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، میرمهدی حسینی رییس انجمن راگبی ایران و دکتر فریق رییس فدراسیون راگبی عراق در حضور قیس عبدالله رییس کنفدراسیون راگبی آسیا برگزار شد مقرر گردید که راگبی ایران و عراق تعاملات دوجانبه و همکاری دوسویه داشته باشند. در این جلسه هچنین مصوب شد که انجمن راگبی ایران این رشته المپیکی را در ابعاد آموزشی و تقویت زیرساختها در کشور عراق توسعه و گسترش بدهد. گفتنی است رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی و رییس انجمن راگبی ایران برای مذاکره با رییس کنفدراسیون راگبی آسیا هم اکنون در دبی بسر می برند.