فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

جلسه معارفه اعضای کمیته انضباطی فدراسیون انجمنهای ورزشی
1401/03/28
جلسه معارفه اعضای کمیته انضباطی فدراسیون انجمنهای ورزشی با حضور محمد علیپور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این جلسه و با حکم محمد علیپور ، "احسان شجاع ربانی" به عنوان رییس کمیته بدوی و "محمدرضا نعیمی" به عنوان عضو کمیته تجدید نظر کمیته انضباطی فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب و معرفی شدند و احکام آنها توسط رییس فدراسیون به ایشان اهدا گردید.