فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

درخواست رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی از مدیرکل شورای المپیک آسیا
1401/03/22
روسای فدراسیون انجمنهای ورزشی با حسین المسلم مدیر کل شورای المپیک آسیا و حیدر فرمان مدیر بازیهای آسیایی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این نشست سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان یادآوری کرد: فدراسیون‌ها ما ظرفیت‌های زیادی دارند و می‌توانند نقش زیادی در ورزش جهان داشته باشند. در شرایط سخت کرونا بدون یک روز تعطیلی اردوها را ادامه دادند و با کسب سهمیه راهی المپیک شدند. با همه محدودیت ها کاروان ایران با رنک اول در منطقه و چهارم آسیا به کار خود پایان داد. اما‌محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این نشست گفت: از شورای المپیک آسیا برای زحمتی که برای برگزاری رویدادها می کشند، تشکر می کنم. ایران قدمت زیادی در ورزش دارد و بعد از چین، کره و ژاپن، قدرت بعدی در آسیا ایران است. در برخی رشته ها حتی از این سه کشور هم سبقت گرفته ایم. سه در خواست را دارم؛ اولین مورد، گرفتن میزبانی رویدادهای آسیایی است. با توجه به زیر ساخت های خوبی که داریم میزبانی رویدادهای آسیایی را می خواهیم و از ما حمایت کنید.  وی ادامه داد: بحث دوم، کسب کرسی های بین‌المللی است. در گذشته نه چندان دور، دبیر خانه دو رشته المپیکی را در ایران داشتیم‌ و فکر می کنم در دوران خود به نحو احسن دبیرخانه را اداره کردند‌. همه مدیران که دور میز نشستند، قوی و فنی هستند و تلاش می کنند که پرچم ایران را در میادین بین المللی به اهتزاز در آورند که افتخار آن برای قاره آسیا نیز هست. از نمایندگان ایران حمایت کنید تا کرسی های موثر در سطح جهان و آسیا بگیرند و قول می دهم نمایندگان خوبی خواهند بود. مورد سوم، حمایت شورای المپیک آسیا در بحث های داوری، حقوقی و انضباطی است. عموما در این موارد فدراسیون های جهانی و دادگاه CAS ورود می کنند. خواهش می کنم شورای المپیک به داوری ها ورود کند چون می خواهیم عدالت اجرا شود.