فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

استارت تیم ملی اسکی روی آب برای مسابقات آسیایی
1401/03/07
اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی اسکی روی آب کشورمان در رشته های اسلالوم ، پرش و ویک بورد برای حضور در مسابقات آسیایی کره جنوبی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این اردو که طی روزهای 3 تا 13 خرداد در دریاچه آزادی تهران برگزار می شود "مهرداد الوانی" و "سروش سبحانی" از تهران به همراه "ابوالفضل زمانیان" و "امیر حسین ماهیگیر" از استان مازندران با مربیگری "حمید قدمی" تمرینات آماده سازی خود را برگزار خواهند کرد. مدیریت تیم مذکور بر عهده دکتر "عباس ناطق نوری" دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی و عضو کمیته فنی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا است. گفتنی است مسابقات اسکی روی آب قهرمانی آسیا 17 تا 22 مرداد در شهر چونچئون کره جنوبی برگزار خواهد شد.