فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

آغاز رسمی فعالیت انجمن "جوجیتسو" تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی
1401/02/21
بنابر تصمیم وزارت ورزش و جوانان انجمن "جوجیتسو" تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "محمد حسن رستمیان" رییس انجمن جوجیتسو به همراه "امیر خوش بین" دبیر انجمن با "محمد علیپور" رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی نشست مشترکی را برگزار کردند و در خصوص نوع فعالیت این رشته رزمی تحت پوشش این فدراسیون و برنامه ریزی در جهت توسعه و گسترش این ورزش در سطح کشور و حضور مستمر در میادین بین المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بدین ترتیب انجمن "جوجیتسو" تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و برنامه این مجموعه برای تعامل با هیات های استانی، تشکیل کمیته های استانها و برگزاری مسابقات سراسری تدوین خواهد شد. گفتنی است جوجیتسو چند سال قبل هم در مقطعی تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار داشت.