فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری مسابقات طناب کشی استان آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه
1400/10/28
مسابقات طناب کشی استان آذربایجان غربی در دو بخش مردان و زنان در شهرستان ارومیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،مسابقات بخش آقایان با حضور تیم های بالستان ، دهیاری جلبر ، پارکور ،سایلنس الف و سایلنس ب ،فلوربال ، قهرمان ، تراکتور و ارومیه جوان در سالن نشاط برگزار شد که در نهایت تیم دهیاری جلبر توانست در مقابل تیم سایلنس پیروز گردد و عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص دهد ، در دیدار رده بندی تیم بالستان با غلبه بر تیم تراکتور صمدزاده مقام سوم این مسابقات را کسب نمود. اما رقابتهای بخش بانوان با حضور تیم های سایلنس، بوکس،اروم رانر کمند، پارکور و سقایی برگزار شد که در مسابقه فینال تیم سایلنس توانست در مقابل تیم تیم بوکس پیروز گردد و عنوان قهرمانی را بدست بیاورد ، در دیدار رده بندی نیز تیم اروم رانر با غلبه بر تیم کمند مقام سوم این مسابقات را کسب نمود . گفتنی است تیم های اول تا سوم این مسابقات جواز حضور در مسابقات استانی که دوم بهمن برگزار می شود را بدست آوردند. در پایان این مسابقات با حضور آیدین بابایی رئیس هیات انجمن های ورزشی استان ، رامین امید باراندوزی رئیس هیات ورزشی شهرستان اورمیه ، اکبر نصیری رئیس کمیته طناب کشی استان ، کاظم کاظمی مسئول روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی ، خانم دکتر حاجی زاده رئیس کمیته فرهنگی هیات انجمن های ورزشی وخانم پریا سقایی نایب رئیس کمیته طناب کشی استان از تیم های اول تا سوم با اهدای لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد .