فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

"حمید باقرنیا" رسما رییس انجمن حقوق ورزشی شد
1400/06/22
طی حکمی از سوی محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، رییس انجمن حقوق ورزشی رسما منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "حمید باقرنیا" به عنوان رییس انجمن حقوق ورزشی منصوب و معرفی شد. وی پیشتر به عنوان سرپرست انجمن حقوق ورزشی فعالیت می کرد.