فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نشست مجازی و آنلاین بررسی وضعیت توسعه اسپوکس بانوان در کشور
1400/06/18
نشست مجازی و آنلاین بررسی وضعیت توسعه اسپوکس بانوان در کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این وبینار با حضور خانم "بهاره آبستان" نایب رییس بانوان انجمن اسپوکس ایران، زهرا رشوند نایب بانوان کمیته اسپوکس استان قزوین، زینب یعقوبی نایب رییس بانوان کمیته اسپوکس استان اردبیل، مهناز قره گوزلو نایب رییس بانوان کمیته اسپوکس البرز، مبینا بخشی نژاد نایب رییس بانوان کمیته اسپوکس استان کرمان و فرانک فراست زاده نماینده بانوان کمیته اسپوکس استان فارس برگزار شد. در این نشست عملکرد استانها در ۶ ماهه نخست، تقویم ورزشی و برنامه های راهبردی و اجرایی ۶ ماهه دوم، شاخص های ارزیابی استانها، معرفی مربیان و داوران استانها،تعامل و بهره مندی از ظرفیتهای ورزشی نهادها و ارگانها در استانها برای توسعه اسپوکس، نگاه ویژه به ترویج و تعمیم حوزه همگانی و برپایی دوره های آموزشی و دانش افزایی مشترک بین استانی در حوزه بانوان مورد بررسی قرار گرفت.