فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسئول منطقه 3 موی تای کشور منصوب شد
1400/01/17
طی حکمی از سوی جواد نصیری رییس انجمن موی تای ایران و عضو شورای ریاست فدراسیون جهانی "مجید خواجه وند نیک" به عنوان مسئول منطقه 3 موی تای کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان و ایلام در منطقه 3 موی تای کشور قرار دارند. گفتنی است بنابر تصمیم انجمن موی تای ایران کمیته های استانی تحت پوشش به 8 منطقه تقسیم شده اند.