فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب نایب رییس جدید بانوان در انجمن فلوربال کشور
1400/01/17
طی حکمی از سوی رمضانعلی دولو رئیس انجمن فلوربال کشور، خانم " زینب محسنی " به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان این انجمن منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، حکم انتصاب نامبرده در حضور خانم محمدیان نائب رئیس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی ، رمضانعلی دولو رئیس انجمن فلوربال ایران و عرب دبیر انجمن به وی اهدا گردید.   رمضانعلی دولو همچنین ضمن تشکر از زحمات چند ساله خانم لیلا زکی زاده گفت: امیدوارم همچنان از تجربیات ایشان در بخش های دیگر انجمن بهره مند شویم.