فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری همایش ورزش "برای تونیک" در منطقه ۱۷ شهرداری تهران
1399/10/24
از سوی انجمن برای تونیک کشور و با همکاری سازمان ورزش شهرداری تهران همایش ورزش برای تونیک و معرفی این رشته به میزبانی منطقه ۱۷ شهرداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این همایش با هدف معرفی ورزش "برای تو نیک" و سبک "برای میکس" به میزبانی منطقه ۱۷ و با شرکت مربیان منطقه ۲ و منطقه ۵ تهران برگزار شد. این همایش با حضور خانم لیلا سادات محمدیان نایب رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی، مهدی میرزاییان مدیر روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، خانم افسانه بیابانی معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران، خانم یاسمن مویدی رییس انجمن برای تونیک کشور، علی خسروی مشاور امور فدراسیون ها و هیأت های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران و با تدریس خانم اودت هوسپیانس دبیر انجمن برای تونیک کشور و خانم شیوا تقی زادگان مسئول سبک برای میکس برگزار شد.