فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر
1399/10/24
بنابر پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان ‌بوشهر و با حکم محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "علی مهیمنی" به عنوان سرپرست هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر منصوب و معرفی شد.