فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

صعود نمایندگان ایران به مرحله نیمه نهایی رقابتهای پاركور مجازی قهرمانی آسیا
1399/10/18
علی میرچناری و سروش ابراهیمی، نمایندگان پارکور ایران با درخشش در رقابتهای مجازی قهرمانی آسیا و برتری بر رقبای خود به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، با توجه به جدول این رقابتها، این دو ورزشکار توانمند در این مرحله با یکدیگر به رقابت پرداخته تا یک نفر به فینال این رویداد آسیایی صعود نماید. مسابقات پارکور قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان ۱۶ کشور برتر آسیا و به صورت مجازی برگزار میگردد.