فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تغییر لوگوی انجمن موی تای ایران به درخواست فدراسیون جهانی
1399/04/31
لوگوی انجمن موی تای ایران بنابر درخواست فدراسیون جهانی(ایفما) تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون‌انجمنهای ورزشی، دپارتمان حقوقى فدراسيون جهانى موى تاى طى ايميلی به روابط بين الملل انجمن موى تاى ايران خواستار تغييرلوگوى انجمن موى تاى ايران شد. این درخواست بدلیل شباهت لوگوى انجمن موى تاى كشور وفدراسيون جهانى بود. بدین ترتیب لوگوی جدید انجمن طراحی و تغییر پیدا کرد که مورد تاييد دپارتمان حقوقى فدراسيون جهانى قرارگرفت.