فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مرحله برگشت لیگ یک فوتبال رومیز کشور
تیم "ورزش کارگری" بابل قهرمان شد
1398/11/26
نیم فصل دوم رقابتهای لیگ یک فوتبال رومیز کشور در تهران برگزار شد که با برتری تیم ورزش کارگری بابل بکار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز، نیم فصل دوم لیگ دسته اول سال ۹۸ کشور به میزبانی استان تهران و به شکل مسابقات جام جهانی ۲۰۱۹ برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم های زیر حائز مقام های برتر دو نیم فصل مسابقات شدند. ۱- تیم ورزش کارگری بابل با کسب ۱۲ امتیاز و تفاضل گل ۶۵+ ۲-تیم سوره اصفهان با کسب ۱۲ امتیاز و تفاضل گل ۴۸+ ۳-تیم اتوگالری امیرعلی مازندران با کسب ۶ امتیاز و تفاضل گل ۲۴ ۴- تیم باشگاه اَرَشنیکا شیراز با کسب ۲ امتیاز و تفاضل گل ۵۸- در پایان به تیم های برتر کاپ،مدال و احکام قهرمانی اهداء شد. همچنین از طرف کمیته برگزاری مسابقات لیگ دسته اول ۱۳۹۸ تیم باشگاه اَرَشنیکا شیراز بعنوان تیم اخلاق انتخاب و کاپ مربوطه را دریافت کرد