فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انجمن ورزشهای هوایی اعلام کرد ؛
26 بهمن آزمون تئوری پیشرفته و تندم
1398/11/23
انجمن ورزشهای هوایی اعلام کرد ، آزمون تئوری پیشرفته و تندم صبح روز شنبه 26 بهمن ماه جاری برگزار می شود.
اطلاعیه برگزاری آزمون ((تئوری)) پیشرفته و تندم به این شرح است : به اطلاع متقاضیان محترم دریافت گواهینامه های پیشرفته و تندم میرساند ، آزمون تئوری در تاریخ شنبه ۲۶ بهمن ماه راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر انجمن ورزشهای هوایی برگزار می شود. مربیان محترم نسبت به اخذ آزمون داخلی اقدام و با اطمینان از توانایی فرد آزمون دهنده، وی را به انجمن معرفی نمایند. همراه داشتن فرم تکمیل شده صدور گواهینامه به تایید مربی و کمیته استان مربوطه الزامی است. امکان اخذ هر دو آزمون پیشرفته و تندم به طور همزمان وجود ندارد . فاصله بین مردودی های قبلی و آزمون جدید ۶۰ روز است. متقاضیان باید قبل از شرکت در آزمون ثبت نام نمایند ، در غیر اینصورت از شرکت در آزمون ممانعت به عمل می آید.