فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

فوتبال ر ومیز دونفره جام فجر در رامسر
تیم نوشهر قهرمان شد
1398/11/23
مسابقات فوتبال رومیز جام فجر بصورت دونفره و سریع برگزار شد که با برتری تیم نوشهر همراه بود.
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز، مسابقات سریع بصورت دوبل در رامسر و زیر نظر اداره ورزش و هیات انجمن های ورزشی این شهرستان و با حضور ۲۰ تیم دو نفره برگزار شد. در پایان تیمهای اول تا سوم به این شرح معرفی شدند . 1- کمیته فوتبال رومیز شهرستان نوشهر : علی دلدارو مصطفی فهیم 2- شهرستان تنکابن : علی ریحانی و هومن شهسواری 3-شهرستان چالوس : رضا شعبانی و ادریس تقی دوست.