فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات فوتبال رومیز و دارت جام فجر... قوچان
1398/11/23
مسابقات فوتبال رومیز و دارت گرامیداشت دهه فجر در شهرستان قوچان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمن‌های ورزشی خراسان‌رضوی، در این مسابقات که بمناسبت دهه فجر و درراستای (طرح ملی فجر تا نوروز) در سالن ورزشی حجاب و به همت هیات انجمنهای ورزشی شهرستان قوچان برگزار شد، بیش از ۵٠ ورزشکار به رقابت پرداختند. در پایان این مسابقات نتایج بدست آمد... ... فوتبال رومیز: ١_حمیدرضا قاسمی و میثم یوسفی ٢_سعید آدینه فرد و مصیب خوانچه زر ٣_علی اصغر سرگلزایی و محمد کاهانی ... دارت آقایان: ١_حبیب رضامزرجی ٢_وحید کشاورز ٣مشترک_مجید فروهر و محمد ربیعی فر ... دارت بانوان : ١_هانیه محمدپور ٢_مریم آدینه فرد ٣_زهرا افراسیابی