فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

"پارکور" تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار گرفت
1398/09/10
طی ابلاغی از سوی وزارت ورزش و جوانان انجمن "پارکور" مجددا تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،در این ابلاغ "پارکور" از تاریخ ۵ آذر از فدراسیون ژیمناستیک جدا و به فدراسیون انجمنهای ورزشی محول گردید.  گفتنی است پیشتر هم پارکور مدتی زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی بود. شایان ذکر است سرپرست این انجمن متعاقبا از سوی فدراسیون معرفی خواهد شد.