فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برترین های مسابقات جهت یابی غرب کشور در همدان
1398/08/18
مسابقات جهت یابی غرب کشور که به میزبانی همدان برگزار شد با برتری شرکت کنندگان تیم میزبان در بخش آقایان همراه گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،در این رقابتها حامد زهدی،سجاد زارعی و حسن صالحی هر سه ازهمدان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند. این رقابتها با حضور عظیمیان رییس انجمن جهت یابی کشور،قهرمانی معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و عیوقیان رییس هیات انجمنهای ورزشی این استان برگزار شد. گفتنی است چندی پیش هم مسابقات جهت یابی در منطقه شرق کشور در دو بخش آقایان و بانوان و به میزبانی مشهد برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است: بخش بانوان: 1-زهرا سالارپور 2- یلدا کریمی 3- فاطمه زارع هر سه از خراسان رضوی بخش آقایان: 1-علی قائد رحمتی از خراسان رضوی 2-مهدی صادقی از یگان ویژه 3- بهرام دشتی از یگان ویژه