فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

حضور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی در استان هرمزگان
از دیدار با استاندار تا شرکت در مراسم تجلیل از مدال آوران و بازدید از امکانات هیات
1398/08/14
محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی با حضور در استان هرمزگان وضعیت هیات انجمنهای ورزشی این استان را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،وی در مدت اقامت خود در این استان ضمن بازدیداز امکانات هیات انجمنهای ورزشی استان هرمزگان با همتی استاندار هرمزگان نشستی را برگزار کرد ضمن اینکه به همراه دکتر محمدرضا داورزنی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیاد استعدادهای برتر که در سالن ملی گاز بندرعباس برگزار شد، شرکت نمود. رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی همچنین در نشست مشترک کمیته های تحت پوشش هیات انجمنهای ورزشی استان هرمزگان که در محل دفتر این هیات برگزار شد حضور یافت و از آخرین وضعیت رشته های تحت پوشش در این استان مطلع شد. علیپور همچنین ضمن بازدید از ساحل استانداری قدیم بندرعباس و بررسی وضعیت ورزشهای آبی در این منطقه به جزیره هرمز هم سفر کرد و محل برگزاری مسابقات ورزشهای آبی تحت پوشش نظیر جت اسکی، اسکی روی آب و موج سواری و همچنین سایت پروازی ورزشهای هوایی این منطقه را بررسی نمود.