فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب سرپرست جدید کمیته دارت استان خوزستان
1398/08/14
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان و با حکم کامبیز ایوب زاده رییس انجمن دارت کشور، سرپرست جدید کمیته دارت این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "صادق رحیم" به عنوان سرپرست جدید کمیته دارت استان خوزستان منصوب و معرفی گردید. "صادق رحیم" یکی از دارترها قدیمی و ازمربیان خوزستان است که مسئولیت کمیته دارت این استان را عهده دار شده است.