فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری نشست هم اندیشی روسای انجمنها و هیات های استانی فدراسیون انجمنهای ورزشی
1398/07/17
نشست هم اندیشی روسای انجمنها و هیات های استانی با هیات رییسه فدراسیون انجمنهای ورزشی صبح امروز در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این نشست محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، حلیم شرعی دبیر فدراسیون، اعضای هیات رییسه، روسای هیات های استانی و روسای انجمنهای تحت پوشش حضور داشتند. در این جلسه محمد علیپور گفت: فدراسیون انجمنهای ورزشی به واقع یکی از بزرگترین تشکلهای ورزشی کشور به شمار می آید و حقیقتا فدراسیونی با این سبک فعالیت و ابعاد گسترده در ورزش ایران وجود نداشته و کار ما یک فعالیت منحصربفرد است. وی اظهار داشت:در این بین و برای پیشبرد این فعالیتهای گسترده و تعدد رشته های ورزشی نیاز به تعامل و همبستگی بین انجمنها و هیات ها و حوزه ستادی فدراسیون است. علیپور در خصوص جمعیت رو به رشد این فدراسیون تصریح کرد: ما شاهد رشد روزافزون جمعیت در رشته های تحت پوشش هستیم و برای سر و سامان دادن به مخاطبان رشته های مختلف ورزشی نیازمند تعامل در خانواده بزرگ انجمنهای ورزشی هستیم. در ادامه این نشست روسای هیات ها و انجمنها به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و راهکارها و پیشنهادات خود را در راستای بهبود کار مطرح کردند.