فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نتایج مسابقات فوتبال رومیز کاپ آزاد... مریوان
1398/05/23
مسابقات فوتبال رومیز کاپ آزاد در شهرستان‌ها مریوان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز، این مسابقات با حضور تیمهای مریوان، شیراز، کرمانشاه، سنندج وخوزستان در دو بخش دو نفره و انفرادی برگزار شد. در پایان این رقابت ها نتایج ذیل بدست آمد.. دونفره.. پارسا صیفی و هیوا تیمور نژاد (سنندج) اول ارام جراحی و بهادر کرمانشاه دوم پوریا گراکوهی و حسین عرب (شیراز ) سوم انفرادی : پوریا شیخ السلامی ( کرمانشاه) اول میلاد باقدم (مریوان) دوم خلیل سلطان پور ( خوزستان ) سوم