فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تاریخ جدید المپیاد استعدادهای کشور
ورزشکاران فلوربال ، سپک تاکرا و راگبی آماده پیکار
1398/05/22
سه رشته تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور حضور می یابند که رقابتهای خود را از تاریخ 30مردادماه جاری تا 11شهریور برگزار خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ، برنامه این مسابقات شامل زمان و مکان المپیاد به شرح ذیل است فلوربال : -پسران:7تا11 شهریور: در مازندران - ساری سپک تاکرا -پسران :30 مرداد تا 2 شهریور :در سیستان و بلوچستان -زاهدان -دختران : 8 تا 10 شهریور: در گیلان -رشت راگبی -پسران : 2تا4شهریور :در گلستان -گرگان -دختران : 4تا6 شهریور در گلستان-گرگان