فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

درخشش خراسان رضوی در رقابتهای دارت کارگران کشور
1398/05/22
مسابقات دارت قهرمانی کارگران کشور با برتری تیم خراسان رضوی همراه شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان خراسان رضوی، مسابقات دارت قهرمانی کشور کارگران به میزبانی شاهرود در حالی به پایان رسید که مقام نخست بخش تیمی این رقابت‌ها به خراسان رضوی رسید. همچنین اردبیل و سمنان الف به ترتیب مقام‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. جواد بیات، معین مهدیانفر، بهروز کاظمی، سید جعفر سیدی زاده در قهرمانی تیم منتخب کارگران استان خراسان رضوی نقش محوری داشتند. در این مسابقات ۲۲تیم شامل ۸۳ ورزشکار باهم به رقابت پرداختند.