فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

المپیاد استعدادهای برتر کشور
ورزشکاران فلوربال ، سپک تاکرا ، کیک بوکسینگ واکو و راگبی آماده پیکار
1398/05/20
چهار رشته تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور حضور می یابند که رقابتهای خود را از تاریخ 29 مردادماه جاری تا 10 شهریور برگزار خواهند کرد .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ، برنامه این مسابقات شامل زمان و مکان المپیاد به شرح ذیل است فلوربال : -پسران:29 مر داد در مازندران سپک تاکرا -پسران :30 مرداد تا 2 شهریور در سیستان و بلوچستان -دختران : 7 تا 10 شهریور در گیلان کیک بوکسینگ واکو -پسران : 5تا9 شهریور در تهران راگبی -پسران : 5تا7 شهریور در گلستان -دختران : 7تا9 شهریور در گلستان