فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات دارت بانوان... کارگران... قهرمانی کشور
تیم خراسان رضوی در رده نخست ایستاد
1398/05/20
مسابقات دارت قهرمانی بانوان... کارگران... کشور با برتری تیم خراسان رضوی همراه شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی، تیم دارت بانوان کارگر استان خراسان رضوی در رقابتهای دارت قهرمانی کارگران کشور موفق شدبا اقتدار به مقام قهرمانی در بخش تیمی برسد لازم به ذکر است این مسابقات به میزبانی شهرستان سمنان برگزار شد.