فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برای حضور در مسابقات جهانی دارت جوانان :
ملی پوشان اعزامی به رومانی معرفی شدند
1398/04/31

از سوی حمیدرضا مومنی سرمربی تیم ملی دارت جوانان ایران ۴ ملی پوش نهایی برای اعزام به رقابتهای جهانی رومانی معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس در بخش پسران مهرداد سیفی از تهران و امیر مهدی زنگی آبادی از کرمان و در بخش دختران فاطمه صفی از اصفهان و مهشاد عوض زاده از سمنان به عنوان نفرات نهایی تیم ملی جوانان دارت ایران انتخاب شدند. مسابقات جهانی مهرماه سالجاری در شهر "کلوژ" رومانی برگزار خواهد شد و تیم ملی دارت جوانان ایران به عنوان نایب قهرمان دوره قبلی این رقابتها در مسابقات مذکور شرکت خواهد کرد.