فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

کارگاه آموزشی سپک تاکرا در شهر کرد
1398/02/21
کارگاه آموزشی سپک تاکرا با حضور 40 شرکت کننده درشهرکرد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هیأت انجمن های ورزشی استان چهار محال و بختیاری، این کارگاه با حمایت و همت کمیته سپک تاکرا این استان برگزار شد. کارگاه آموزش وآشنایی با رشته سپک تاکرا، در دانشگاه پیام نور شهرکرد و با حضور ۴۰ نفر آقا و خانم و مدرسی خانم سمیه احمدی برگزار و در پایان به تمامی شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.