فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری دوره توجیهی اسپوکس ویژه دانشجویان اسلامشهر
1397/12/22
اولین دوره کلاسهای توجیهی اسپوکس " معرفی و آشنایی با ورزش اسپوکس " ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رشته های مختلف ورزشی در شهرستان اسلامشهر به مدرسی استاد محمدرضا هاشم پور پاشاکی رئیس انجمن اسپوکس ایران ۹۷ برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،دکتر طاهر ویسی "رئیس هیات انجمنهای اسلامشهر" که مدیریت برگزاری رویداد مذکور را عهده دار بود افزود ؛ هدف از برگزاری دوره مذکور استقبال ورزشکاران از ورزش قهرمانی و همگانی اسپوکس بوده و در نظر داریم از اوایل سال ۹۸ بطور رسمی فعالیت رشته اسپوکس را در اسلامشهر راه اندازی کرده و با کشف استعداد ها شاهد توسعه ورزشی ایرانی اسپوکس در دوبخش همگانی و قهرمانی باشیم. همچنین قدیر آرمیان "رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر" نیز با حضور خود در کلاس توجیهی و ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان با اعلام حمایت همه جانبه خود در خصوص تخصیص سالن اختصاصی تمرین رشته ورزشی در سال ۹۸ خبر داد.