فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

با تدریس مربی تیم ملی برگزار شد
اولین دوره مربیگری دارت در قزوین با حضور نمایندگان 5 استان کشور
1397/10/18
اولین دوره مربیگری درجه 3 دارت در دو بخش تئوری و کارگاهی و در دو رده آقایان و بانوان در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،این دوره آموزشی با حضور 30 شرکت کننده از استانهای البرز، قم، مرکزی، کرمان و قزوین به مدت 3 روز و با تدریس سرکار خانم "وجیهه عربی" مدرس انجمن دارت ایران و عضو کادر فنی تیم ملی بزرگسالان در محل هتل ورزش قزوین برگزار شد. این دوره با شیوه جدید علمی به صورت آزمون ورودی و خروجی و قابل سنجش کمی و کیفی هنرجویان برگزار شد که بازدهی مثبتی به همراه داشت. مسئولیت برگزاری این دوره آموزشی که در دو بخش آقایان(13 نفر) و بانوان (17 نفر) بر عهده "کامبیز دانش مایه" رییس کمیته دارت استان قزوین بود.