فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تشکر محمدعلیپور از همکاران تلاشگرفدراسیون
1397/10/17
محمدعلیپور ریاست فدراسیون انجمنهای ورزشی در نخستین روز فعالیت در دوره تازه مسئولیت خود ، با تشکر از تلاش همکاران زحمتکش و بی ریا در مدت هشت سال اخیر گفت : بنده همیشه بر کار تیمی " تیم ورک " معتقد بوده و هستم و باور دارم که همکاران در فدراسیون با انگیزه و اراده ای قوی تر از گذشته آستین همت بالا خواهند زد.
وی همچنین از مدیران فدراسیون و مشاوران خود قدردانی کرد و تصریح نمود: امید می رود که همگی از بدنه فدراسیون گرفته تا هیاتهای استانها و انجمن های تحت پوشش بتوانیم درمسیر بالندگی حرکت کنیم . در این نشست صمیمی، مسوولان وکارکنان فدراسیون انجمن های ورزشی به رسم یادبود مراسمی را ترتیب دادند و انتخاب مجدد علیپور را تبریک گفتند.