فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

رقابتهای هفتگی دارت در بیرجند
1397/07/16
ششمین دوره مسابقات هفتگی دارت شهرستان بیرجند با حضور پرشور و با شکوه ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی استان خراسان جنوبی، به همت هیات انجمنهای ورزشی بیرجند و کمیته دارت این شهرستان، مسابقات مذکور بمناسبت روز ملی دارت برگزار شد. این مسابقات در دو بخش دوبل بانوان و میکس و با حضور اقای مهرانپور معاونت اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزار شد و طی آن نتایج ذیل بدست آمد.. .. دونفره بانوان مائده عطایی و فهیمه زارعی مقام اول سعیده طیبی و فرشته کلنگی خواه مقام دوم سمیرا سلیم و فروزان زارعی ، فاطمه زهرا عرب و زهرا محمدزاده مقام سوم مشترک .. میکس آقایان و خانمها علیرضا محمدزاده و سمیرا سلیم مقام اول مجتبی فروتن مقدم و فاطمه زهرا عرب مقام دوم علیرضا فروتن مقدم و فروزان زارعی ، مجتبی حق پذیر و فهیمه محمدی مقام سوم مشترک مسوولیت برگزاری این دوره از مسابقات به عهده آقایان علیرضا محمدزاده ، مجتبی فروتن مقدم و مهدی سلیم و خانمها کلنگی خواه و عرب بود.