فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تایید لباس بانوان جت اسکی از سوی وزارت ورزش و جوانان
1397/06/21
از سوی اداره کل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، لباس طراحی شده بانوان جت اسکی و فلای بورد مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس کلیه فعالیتهای بانوان جت اسکی و فلای بورد اعم از اردوها، تمرینات، مسابقات داخلی و برون مرزی می بایست با لباس تایید شده وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد.